Консултиране и Документи

попълване на документи за опасни товари

Транспортирането на опасни товари е комплексна процедура, която
изисква детайлно разбиране и познаване на съответните регулации.
Нашите специалисти могат да Ви помогнат, така че подходящата опаковка, етикетиране, документация и всички други стриктни изисквания да бъдат изпълнени при подготвянето и предаването на пратката Ви на съответния оператор.

Обадете ни се, ако имате нужда от помощ и консултация относно:

1. Документи
2. Опаковки
3. Етикети и маркировка
4. Определяне на допустими количества и правилна опаковка
5. Класификация на опасния товар – UN номер, Превозно наименование/Proper shipping name, клас на опасност

Специалист от ДГ Консултинг може да попълни за Вашата
фирма документа, който придружава опасните товари при тяхното
транспортиране по суша, въздух или море.

Фирмата ни предлага попълване на следните документи при
транспортиране на опасни товари:

1. Суша (ADR) – Документ за превоз на опасни товари
2. Море (IMDG) – Документ за превоз на опасни товари
3. Въздух (IATA/ICAO) – Shipper’s Declaration / Декларация
4. Мултимодален транспорт – Мултимодална форма за превоз на опасни товари

Тук можете да видите цените за попълване на документи и консултации:

Документи и консултации

 

 

 

Сподели...