АДР Консултант

по безопасността при превоз на опасни товари по шосе

АДР Консултант по безопасността

ДГ Консултинг може да ви предложи квалифициран консултант за превоз на опасни товари по шосе, съгласно изискванията на АДР. Ние работим с фирми, които са производители и износители на опасни товари, както и с АДР превозвачи.

Нашата услуга включва

  • Обучение на служителите – спедитори, логистични отдели, складови работници и други служители, които са свързани с подготовката и процеса на транспортиране на опасни товари;
  • Изготвяне на АДР годишен отчет и съхраняването му съгласно изискваняита за срок от 5 години;
  • Подготвяне на списъци за проверка от шофьора на превозното средство преди потегляне с АДР товар;
  • Инструкции към служителите при приемане, организацията по транспорта и самия транспорт;
  • Следи за валидността на АДР удостоверенията на превозните средства и на шофьорите;
  • Консултира фирмите-превозвачи на АДР товари дали е необходимо превозното средство да бъде с оранжеви или други табели, дали е необходимо да спазват тунелни ограничения, дали водачът на превозното средство е задължително да има АДР удостоверение, дали превозното средство трябва да има удостоверение, както и какво оборудване и документи е необходимо да има на борда на ПС;
  • Следи за новостите в изискванията за превоз на опасни товари, съгласно регулациите и своевременно уведомява фирмата-производител или съответно фирмата-превозвач;
  • Инструкции за правилно опаковане, поставяне на етикети и маркировка на опаковките;
  • Проверка или изготвяне на документите за превоз на опасни товари по суша, въздух, море или мултимодален транспорт;
  • И другите задължения, описани за АДР Консултант в глава 1.8.3.3 на АДР разпоредбата.

Какво можем да ви предложим допълнително:

Нашите специалисти ще ви консултират и подпомогнат не само относно превоза на опасни товари по шосе (ADR), но също така и по въздух (IATA), море (IMDG), и мултимодален транспорт.

Считано от 14 януари 2004г.всички химически предприятия и транспортни фирми, занимаващи се с превози на опасни товари трябва да имат назначен квалифициран консултант по безопасността при превоз на опасни товари. Това изискване покрива сухопътния, железопътен и транспорта по вътрешни водни пътища.
Консултантът по безопасността трябва да изпълнява определени функции, като съветването и предписването на редица мерки свързани със сигурността, здравето и околната среда във връзка с транспорта на опасни товари, както и изготвянето на редица доклади и отчети.

 

Сподели...