Референции

Препоръки

В сферата на консултиране, опаковане и подготовка на опасни товари за превоз,
ние работим с много и различни партньори и клиенти от различни сектори на икономиката:
–  Химическа и торова индустрия;
– Фармацевтична индустрия;
– Козметична и парфюмерийна индустрия;
– Производители на етерични масла и есенции;
– Производители на бои, лепила и лакове;
– Петролна индустрия;
– Военна индустрия;
– Клинични проучвания и болници;
– Производители на оборудване и изделия с литиеви батерии
– Фирми от сферата на транспорта, спедицията и логистиката.

Техните рефернции и препоръки са допълнителна мотивация в нашата работа.

Тук можете да видите някои от тях.

 

Сподели...