Category Archives: ADR

ADR 2023 / АДР 2023

Тук можете да свалите двата файла с АДР 2023 на Английски език, които са публикувани на сайта на UNECE

АДР 2023 влезна в сила от 01 Януари 2023 и е задължително да бъде използван за всички пратки с Опасни товари по шосе, считано от 01.07.2023 г

https://unece.org/sites/default/files/2023-01/ADR2023_Vol1e.pdf

https://unece.org/sites/default/files/2023-01/ADR2023_Vol2e.pdf

...

Транспортиране на Литиеви батерии по суша и море 2017г.

Тук можете да намерите насоки за транспортиране на Литиево Йонни и Литиево Метални батерии по суша (АДР) и море (IMDG), съгласно изискванията на регулациите, валидни към  2017г. Lithium Batteries - 2017 Във файлът ще намерите основни насоки относно опаковка, етикетиране, маркировка и документи при сухопътен и морски транспорт на Литиево йонни и Литиево метални клетки и батерии. Дадени са облекчените условия за транспортиране съгласно Специална Разпоредба 188....

Забрана за движение на тежкотоварни автомобили през Септември и Октомври 2017г

Запознати ли сте със забраните за движение на тежкотоварни автомобили през 2017г.  ? На посочения по-долу линк екипът на ДГ Консултинг се е постарал да подготви за Вас дните от месец Септември и месец Октомври, през които има забрана за движение на тежкотоварни автомобили в страните Австрия, България, Чехия, Франция, Германия, Унгария, Италия, Люксембург, Словакия, Словения, Полша и Швейцария. За да видите дните със забраните натиснете тук....

АДР оборудване за лична защита

Какво АДР оборудване за лична защита трябва да има на борда на превозното средство, при сухопътен превоз на опасни товари? Съгласно глава 8.1.5 АДР всяко превозно средство, превозващо опасни товари трябва да бъде снабдено с оборудване за обща и лична защита. Елементите на оборудването трябва да бъдат подбрани, в зависимост от превозваните опасни товари. Какви са превозваните опасни товари - може да бъде проверено от Транспортния Документ, изготвян от изпращача.

Елементи на АДР оборудването за лична защита, съгласно глава 8.1.5 АДР

Превозното средство при превоз на опасни товари трябва да има оборудване за лична защита за всеки член от екипажа.

 • Светлоотразителна жилетка - Жилетката трябва да е съобразена с EN471:2003 + A1:2007 стандарт
 • Фенерче (преносим осветителен уред) - не трябва да има никакви метални повърхности, които могат да предизвикат искри. Също така при превоз на Запалими течности (клас 3) и Запалими газове (клас 2.1), трябва да  не може да предизика запалване на парите (например да...

АДР оборудване на превозното средство

Какво трябва да има на борда на превозното средство при сухопътен превоз на опасни товари, съгласно АДР? В 2 поредни публикации ще разгледаме елементите на АДР чантата - АДР оборудване на превозното средство и АДР оборудване за лична защита.
 • Какви са задължителните ѝ елементи?
 • За кои класове опасни товари АДР чантата трябва да съдържа допълнително оборудване?
 • Какви са условията, на които трябва да отговаря оборудването при АДР превоз?
Съгласно глава 8.1.5 АДР всяко превозно средство, превозващо опасни товари трябва да бъде снабдено с оборудване за обща и лична защита. Елементите на оборудването трябва да бъдат подбрани, в зависимост от превозваните опасни товари. Какви са превозваните опасни товари - съгласно Транспортния Документ, изготвян от изпращача.

Елементи на АДР оборудването за превозното средство, съгласно глава 8.1.5 АДР

 • Клин за подлагане, с размер съобразен с максималната маса на превозното средство и размера на гумите
 • 2 предупредителни знака със собствена опора
 • Течност за промиване на очите - важно е да се следи да не е...

Превоз на АДР товари, съгласно облекченията на 1.1.3.6.3 от АДР

Днес ще разгледаме четвъртата от 4-те поредни публикации относно това какви са задължителните документи и оборудване при транспортиране на опасни товари по суша, съгласно АДР:  

Превоз на опасни товари със сухопътен транспорт, съгласно облекченията на Глава 1.1.3.6.3 от АДР

Можем да се възползваме от облекчениятя, дадени в глава 1.1.3.6.3 на АДР, когато общото количество на превозваните опасни товари по суша в едно превозно средство са под лимитите, дадени в глава 1.1.3.6.3.
 1.  Облекчения - Облекчението, съгласно глава 1.1.3.6.3 от АДР, касае оборудването, АДР сертификатите, тунелните ограничения и други изисквания, касаещи превозното средство.
 2. Остават в сила - При такива съхопътни превози АДР изискванията, касаещи опаковки, етикети и маркировки, издаване на документ за превоз на опасни товари
doc-2106 adr drum       Какво трябва да има на борда на превозното средство като оборудване и документи при превоз съгласно глава 1.1.3.6.3 АДР?  
 • Получени документи за превоз на опасния товар от изпращача
 • Стоката е с...

Забрана за движение на тежкотоварни автомобили през Юли и Август 2017г

Запознати ли сте със забраните за движение на тежкотоварни автомобили през 2017г.  ? На посочения по-долу линк екипът на ДГ Консултинг се е постарал да подготви за Вас дните от месец Юли и месец Август, през които има забрана за движение на тежкотоварни автомобили в страните Австрия, България, Чехия, Франция, Германия, Унгария, Италия, Люксембург, Словакия, Словения, Полша и Швейцария. За да видите дните със забраните кликнете тук....

Какви са облекченията при превоз по суша на опасни товари в Изключени количества / Excepted quantity?

Днес ще разгледаме третата от 4-те поредни публикации относно това какви са задължителните документи и оборудване при транспортиране на опасни товари по суша, съгласно АДР:

Какви са облекченията при превоз по суша на опасни товари в Изключени количества / Excepted quantity, съгласно глава 3.5 АДР?

Превозът на опасни товари, опаковани в Изключени количества ни дава възможността да използваме редица облекчения, когато количеството на превозваните опасни товари в една опаковка са под определени лимити. Можем да транспортираме до 1000 опаковки, подготвени като Excepted quantity в едно превозно средство.

В долната таблица са дадени какви са максималните количества опасен товар за вътрешна и външна опаковка, ако са опаковани като Изключени количества / Excepted quantity:

exc qty   При превоз на опасни товари в Изключени количества със сухопътен транспорт, не са валидни други изисквания на АДР, освен:
 • Изискване за обучение, съгласно Глава 1.3
 • Класификация на товара
 • Изискване за правилна опаковка
Какво трябва да има на...

Какви са облекченията при превоз по суша на опасни товари в Ограничени количества/Limited quantity?

Днес ще разгледаме втората от 4-те поредни публикации относно това какви са задължителните документи и оборудване при транспортиране на опасни товари по суша:

Какви са облекченията при превоз по суша на опасни товари в Ограничени количества / Limited quantity, съгласно глава 3.4 АДР?

Превозът на опасни товари, опаковано в Ограничени количества ни дава възможността да използваме редица облекчения, когато количеството на превозваните опасни товари в една опаковка са под определени лимити. Няма ограничение за броя такива опаковки, които да бъдат транспортирани в едно превозно средство.

Какво трябва да има на борда на превозното средство като оборудване и документи при превоз съгласно глава 3.4 АДР?
 • Пожарогасители: 1 брой - мин. от 2 кг  / изправен и с валидна пломба
 • Всички членове на екипажа трябва да са запознати с използването на пожарогасителите
 • Табели за Limited quantity отпред и отзад на превозното средство: размер 25х25 см, ако:    1. товара превишава 8 тона бруто тегло и 2. максималната маса на ППС превишава...

Забрана за движение на тежкотоварни автомобили през Май и Юни 2017г

Запознати ли сте със забраните за движение на тежкотоварни автомобили през 2017г.  ? На посочения по-долу линк екипът на ДГ Консултинг се е постарал да подготви за Вас дните от месец Май и месец Юни, през които има забрана за движение на тежкотоварни автомобили в страните Австрия, България, Чехия, Франция, Германия, Унгария, Италия, Люксембург, Словакия, Словения, Полша и Швейцария. За да видите дните със забраните кликнете тук.  ...