Попълване на документи за превоз на опасни товари

Попълване на документи за превоз на опасни товари по суша (ADR), море (IMDG), въздух (IATA) и мултимодален транспорт.

Специалист от ДГ Консултинг може да попълни за Вашата фирма документите, които придружават опасните товари при тяхното транспортиране по суша, въздух, море или комбиниран транспорт:

1. Суша – Документ за превоз на опасни товари по суша (ADR)
2. Море – Декларация за опасни товари по море (IMO)
3. Въздух – Декларация за опасен товар (IATA/ICAO)
4. Мултимодален транспорт – Мултимодална форма за превоз на опасни товари.

Тук можете да видите цените за нормална услуга (не експресна) за попълване на документи и консултации:

Документи и консултации

Свързан продукт: Бланки на документи за превоз на опасни товари

Сподели...