Консултиране Въздух, Суша, Море

Транспортирането на опасни товари е комплексна процедура, която
изисква детайлно разбиране и познаване на съответните регулации.
Нашите специалисти могат да Ви помогнат, така че подходящата опаковка, етикетиране, документация и всички други стриктни изисквания да бъдат изпълнени при подготвянето и предаването на пратката Ви на съответния оператор.

Обадете ни се, ако имате нужда от помощ и консултация относно:

1. Документи
2. Опаковки
3. Етикети и маркировка
4. Определяне на допустими количества и правилна опаковка
5. Класификация на опасния товар – UN номер, Превозно наименование/Proper shipping name, клас на опасност
6. Изготвяне на MSDS
7. GHS пиктограми и етикети

Специалист от ДГ Консултинг може да попълни за Вашата
фирма документа, който придружава опасните товари при тяхното
транспортиране по суша, въздух или море.

Области на консултиране и съвет:

– Въздух (IATA-ICAO)
– Море (IMDG)
– Суша (ADR)
–  Мултимодален транспорт
– Опаковки и правилно опаковане
– Маркировка и етикетиране
– Документи

Тук можете да видите цените за попълване на документи и консултации:

Документи и консултации

Ние провеждаме обучения във фирмите относно подготовката и превозването на опасни товари по суша, въздух или море. Наш специалист ще ви обучи относно използването на последните валидни регулации за превоз на опасни товари – DGR, ADR и IMDG code. Обадете ни се, за да получите оферта за обучение на вашия персонал.

 

Сподели...