Формуляр за мултимодален транспорт

0

Формуляр за мултимодален транспорт на опасни товари
Multimodal dangerous goods form
+ файл за попълване на формуляра

Пакет от 50бр.

download-pdf

Този формуляр съответства на изискванията на IMDG кодекс, глава 5.4.
Формуляра за мултимодален транспорт може да бъде изполкзван и при транспортиране на опасни товари съгласно ADR / RID / ADN.

Обадете ни се на тел 02 856 8309 , за да направите поръчка или да получите повече информация за предлаганите от нас етикети, опаковки и документи или за да ви консултираме относно превозваните от вас товари.

Сподели...