IATA ADDENDUM I and II 57th DGR

Адендум I и II към 57-то Издание за опасни товари – DGR
(Dangerous Goods Regulation), вече са публикувани на сайта на ИАТА.

Тук можете да видите документите, публикувани на сайта на ИАТА:

IATA Addendum II – dgr57-addendum2-en
IATA Addendum I – dgr57-Addendum1-en

Addendum I към 57-то Издание DGR съдържа значителни промени към изискванията за Lithium ion batteries (UN 3480) – PI 965 и Section II към PI 968 за Lithium metal batteries (UN 3090).  Тези промени влизат в сила от 01 Април 2016г. Адендумът също съдържа други корекции и промени, които влизат в сила незабавно.
Addendum II към 57-то Издание DGR съдържа допълните;ни промени към Lithium ion batteries (UN 3480). Считано от 1 April 2016 Lithium ion batteries (UN 3480) са забранени за превоз на пътнически самолет.

Сподели...

Comments are closed.