Category Archives: AIR

Ръководство на ИАТА за превоз на Литиеви батерии по въздух 2023

На долния линк можете да намерите и да свалите документ с пълните препоръки на ИАТА за подготовка и превоз на Литиево Йонни и Литиево Метални батерии по въздух. Документът е с последно публикуваните препоръки на ИАТА от 2023 г.

Документът касае препоръки относно опаковане, етикетиране, сегрегация, документи, деклариране и т.н. за:

 • UN3090 Lithium metal batteries
 • UN3091 Lithium metal batteries, contained in equipment
 • UN3091 Lithium metal batteries, packed with equipment
 • UN3480 Lithium ion batteries
 • UN3481 Lithium ion batteries, contained in equipment
 • UN3481 Lithium ion batteries, packed with equipment
...

IATA DGR Checklists 2024 / Чек листове за Опасни товари 2024

Чек листовете за проверка на пратки с Опасни товари по въздух за 2024 г вече са публикувани на сайта на ИАТА.

Тук можете да намерите линк към ИАТА чек листовете за Пратки с опасни товари: Нерадиоактивни, Радиоактивни и за Пратки със сух лед

...

Чек листове за Опасни товари 2018 / IATA Checklists 2018

Чек листовете за проверка на пратки с Опасни товари по въздух за 2018 г вече са публикувани на сайта на ИАТА. Тук можете да намерите линк към чек листовете за Пратки с опасни товари (нерадиоактивни), Радиоактивни пратки и за Пратки със сух лед: Non-Radioactive checklist 2018 Radioactive checklist 2018 Dry ice checklist 2018...

Предстоящи промени в 59-то (2018) Издание на ИАТА

59-то Издание DGR на ИАТА влиза в сила от 01 януари 2018г. На този линк можете да видите основните промени, официално публикувани от IATA - Промени DGR 59 (pdf). Някои от важните неща, които ще бъдат променени, уточнени или допълнени в DGR 59 на IATA: Изискване за сегрегация PI965 и PI968, както и Таблица 9.3А в част 9 Хендлинг - Литиевите батерии (само UN3480 и UN3090 / когато са само батерии) ще трябва да бъдат разделяни от следните класове опасни товари: Клас 1 Експлозиви (без 1.4S),2.1 Запалими газове, 3 Запалими течности, 4.1  Запалими твърди вещества или 5.1 Окисляващи вещества. Това правило за сегрегация важи както за опаковане в 1 външна опаковка, така и за поставяне на/в един общ Overpack Това изискване е препоръчително от 01.01.2018г, а става задължително от 01.01.2019г. Маркировка и етикети Добавен е текст, препоръчващ минимален размер на UN номера, изписан на новата маркировка за литиеви батерии: litbattery02 Хендлинг: Въвеждат се 2 нови кода за...

ADDENDUM I DGR 58

ADDENDUM I DGR 58 / Адендум I към 58-то Издание на ИАТА за опасни товари – DGR (Dangerous Goods Regulation) вече е публикуван на сайта на ИАТА. Тук можете да видите документa, публикуван на сайта на ИАТА: IATA Addendum I  – dgr58-addendum1-en  ...

Важни промени при превоз на Литиеви батерии по въздух

Съгласно 58-то Издание за Опасни товари на ИАТА – DGR през тази година отново влязоха в сила важни промени относно превоза по въздух на Литиево йонни и Литиево метални батерии. Основните промени:
  • Вече не се изисква придружаващ документ за литиево метални и литиево йонни батерии в секция IB и секция II. Този документ до края на 2016г. се попълваше задължително, когато на кашона трябваше да се постави етикет за Литиево йонни или Литиево метални батерии.
  • Нова Маркировката за Литиеви батерии – Маркировката няма да съдържа друг текст, а на него ще бъде изписан UN номерът – UN3480,UN3481, UN3090 или  UN3091. litbattery02
Taзи маркировка става задължителна от 01.01.2019г. До тогава могат да бъдат използвавни и сегашнaтa, и новата маркировка. На една маркировка могат да бъдат записани повече от един UN номер.
 • Нов етикет Class 9 за Литиеви батерии – от 01.01.2017г влиза в сила нов litbatteryетикет за...

Предстоящи промени в DGR 58 на ИАТА

5 важни предстоящи промени, които ще бъдат направени в  58-то Издание за Опасни товари на ИАТА - DGR.  Те влизат в сила от 01.01.2017 г. По-долу можете да се запознаете с промените:
 • Документ, който придружава пратките с литиеви батерии - Отпада Lithium Battery labelдокументът, който се попълва за Литиеви батерии - Секция IB и секция II. Този документ в момента се попълва задължително, когато на кашона трябва да се постави етикет за Литиево йонни или Литиево метални батерии.
 • Нов етикет за Литиеви батерии - Етикетът няма да съдържа друг текст, а на него ще бъде изписан UN номерът - UN3480, UN3481... Този етикет / маркировка става задължителна от 01.01.2019г. До тогава могат да бъдат използвавни и сегашните етикети за литиеви батерии и новата маркировка.
 • Литиево йонни батерии UN3480 /CAO - правилото, което е в сила от 01 април 2016г., че Литиеви батерии не могат да се превозват на пътнически самолет - вече и...

IATA промени за литиеви батерии / от 01 април

От 01.04.2016г. влизт в сила промените на ИАТА относно транспортирането на литиеви йонни и литиево метални батерии. Тези промени не касаят транспортирането на литиеви батерии в оборудване или с оборудване. Основни промени, които влизат в сила: - Литиево Йонни батерии UN3480, PI965, Section IA, IB и II могат да бъдат превозвани, заредени не повече от 30% от техния капацитет - State of Charge (SoC) 30% и са забранява транспортирането им на пътнически самолети; - Литиево Йонни Батерии, UN3480, PI965, Section II - могат да се превозват не повече от една такава опаковка в пратка; - Литиево Метални Батерии, UN3090, PI968, Section II - могат да се превозват не повече от една такава опаковка в пратка; - Опаковки, подготвени съгласно Секция II, PI965 и  PI968, трябва да бъдат предавани на оператора отделно от другото карго. Тук можете да видите линк към документа на ИАТА: IATA Document/update 2016  ...