Предстоящи промени в DGR 58 на ИАТА

5 важни предстоящи промени, които ще бъдат направени в  58-то Издание за Опасни товари на ИАТА – DGR.  Те влизат в сила от 01.01.2017 г.

По-долу можете да се запознаете с промените:

  • Документ, който придружава пратките с литиеви батерии – Отпада Lithium Battery labelдокументът, който се попълва за Литиеви батерии – Секция IB и секция II. Този документ в момента се попълва задължително, когато на кашона трябва да се постави етикет за Литиево йонни или Литиево метални батерии.
  • Нов етикет за Литиеви батерии – Етикетът няма да съдържа друг текст, а на него ще бъде изписан UN номерът – UN3480, UN3481… Този етикет / маркировка става задължителна от 01.01.2019г. До тогава могат да бъдат използвавни и сегашните етикети за литиеви батерии и новата маркировка.
  • Литиево йонни батерии UN3480 /CAO – правилото, което е в сила от 01 април 2016г., че Литиеви батерии не могат да се превозват на пътнически самолет – вече и в DGR – колони I и J на List of Dangerous good 4.2, ще показва забранено за пътнически самолет. Това важи за пратки, които съдържат само батерии. И не важи за Lithium ion batteries packed with equipment и Lithium ion batteries contained in equipment.Lithium Battery label - DGR Class 9
  • Нов етикет Class 9 за Литиеви батерии – от 01.01.2017г влиза в сила нов етикет за клас 9, Литиеви батерии. Този етикет ще има 2 годишен гратисен период и става задължителен от 01.01.2019г.
  • Етикети за опасни товари – клас 1 – 9 / дизайн – От 01.01.2017г линията на етикетите за опасни товари, паралелна на ръба трябва да бъде с дебелина 2 мм
  • Shipper’s declaration – Вече не е задължително вписването в Декларацията за опасен товар  – Длъжност / Title, на лицето което подписва декларацията и града /Place където е издадена декларацията.

От този линк можете да изтеглите IATA документа, показващ предстоящите промени в DGR 58-то Издание.

Сподели...

Comments are closed.