Превоз на АДР товари, съгласно облекченията на 1.1.3.6.3 от АДР

Днес ще разгледаме четвъртата от 4-те поредни публикации относно това какви са задължителните документи и оборудване при транспортиране на опасни товари по суша, съгласно АДР:

 

Превоз на опасни товари със сухопътен транспорт, съгласно облекченията на Глава 1.1.3.6.3 от АДР

Можем да се възползваме от облекчениятя, дадени в глава 1.1.3.6.3 на АДР, когато общото количество на превозваните опасни товари по суша в едно превозно средство са под лимитите, дадени в глава 1.1.3.6.3.

 1.  Облекчения – Облекчението, съгласно глава 1.1.3.6.3 от АДР, касае оборудването, АДР сертификатите, тунелните ограничения и други изисквания, касаещи превозното средство.
 2. Остават в сила – При такива съхопътни превози АДР изискванията, касаещи опаковки, етикети и маркировки, издаване на документ за превоз на опасни товари

doc-2106

adr drum

 

 

 

Какво трябва да има на борда на превозното средство като оборудване и документи при превоз съгласно глава 1.1.3.6.3 АДР?

 

 • Получени документи за превоз на опасния товар от изпращача
 • Стоката е с правилни етикети и маркировки, в правилна опаковка, съгласно опаковъчната инструкция, без видими повреди и течове
 • Пожарогасители: 1 брой – мин. от 2 кг  / изправен и с валидна пломба
 • Всички членове на екипажа трябва да са запознати с използването на пожарогасителите

 

От какво освобождава сухопътния превозвач това облекчение:

 • Не отварят оранжеви табели
 • Не спазват тунелни ограничения
 • Не е необходимо да има АДР оборудване, както и Оборудване за лична защита на борда на превозното средство
 • Без писмени инструкции на борда на ПС
 • Водачът може да не е с АДР сертификат

В таблицата на глава 1.1.3.6.3 са дадени количествата за всяка транспортна категория, които могат да се превозват съгласно това облекчение в едно превозно средство.
Категорията на всеки Опасен товар може да се види в колона 15 на част 3.2 АДР (Листа с опасните товари).
При превоз на опасни товари от различни транспортни категории, общата сума се изчислява съгласно формула, дадена в 1.1.3.6.4.

За повече информация и въпроси можете да се обърнете към нас на телефон:
02 856 8309
По-долу може да видите темите на всички 6 публикации:

 • АДР Превоз на опаковани опасни товари – при превоз на кашони, бидони, варели, IBC, и други видове опаковки;
 • Транспортиране на опасни товари, опаковани в ограничени количества / Limited quantity съгласно глава 3.4 АДР;
 • Транспортиране на АДР товари, опаковани в Excepted quantity съгласно глава 3.5 АДР;
 • Превоз на АДР товари, съгласно облекченията на 1.1.3.6.3 от АДР – когато общото количество на превозваните опасни товари в едно превозно средство са под лимитите, дадени в глава 1.1.3.6.3
 • АДР оборудване на превозното средство
 • АДР оборудване за лична защита

 

Сподели...

Comments are closed.