Какви са облекченията при превоз по суша на опасни товари в Изключени количества / Excepted quantity?

Днес ще разгледаме третата от 4-те поредни публикации относно това какви са задължителните документи и оборудване при транспортиране на опасни товари по суша, съгласно АДР:

Какви са облекченията при превоз по суша на опасни товари в Изключени количества / Excepted quantity, съгласно глава 3.5 АДР?

Превозът на опасни товари, опаковани в Изключени количества ни дава възможността да използваме редица облекчения, когато количеството на превозваните опасни товари в една опаковка са под определени лимити. Можем да транспортираме до 1000 опаковки, подготвени като Excepted quantity в едно превозно средство.

В долната таблица са дадени какви са максималните количества опасен товар за вътрешна и външна опаковка, ако са опаковани като Изключени количества / Excepted quantity:

exc qty

 

При превоз на опасни товари в Изключени количества със сухопътен транспорт, не са валидни други изисквания на АДР, освен:

 • Изискване за обучение, съгласно Глава 1.3
 • Класификация на товара
 • Изискване за правилна опаковка

Какво трябва да има на борда на превозното средство като оборудване и документи при превоз съгласно глава 3.5 АДР?

 • В някой от документите, които придружават товара трябва да е записано: „Dangerous goods in excepted quantities“ и да е отбелязан броя на опаковките
 • Стоката да е правилно етикетирана – в долната част на етикета се записва класа/дивизията на товара (Например: 3) и Името на изпращач или получател, ако не са посочени на друго място на опаковката

etichette quantita esenti - dangerous goods in excepted quantities - lab-1141-pc

 • Опакована (опаковката не е нужно да е сертифицирана, но има редица изисквания, които трябва да са изпълнени), без видими повреди и течове

 

По-долу може да видите темите на всички 6 публикации:

 • АДР Превоз на опаковани опасни товари – при превоз на кашони, бидони, варели, IBC, и други видове опаковки;
 • Транспортиране на опасни товари, опаковани в ограничени количества / Limited quantity съгласно глава 3.4 АДР;
 • Транспортиране на АДР товари, опаковани в Excepted quantity съгласно глава 3.5 АДР;
 • Превоз на АДР товари, съгласно облекченията на 1.1.3.6 от АДР – когато общото количество на превозваните опасни товари в едно превозно средство са под лимитите, дадени в глава 1.1.3.6
 • АДР оборудване на превозното средство
 • АДР оборудване за лична защита
Сподели...

Comments are closed.