АДР оборудване на превозното средство

Какво трябва да има на борда на превозното средство при сухопътен превоз на опасни товари, съгласно АДР?

В 2 поредни публикации ще разгледаме елементите на АДР чантата – АДР оборудване на превозното средство и АДР оборудване за лична защита.

  • Какви са задължителните ѝ елементи?
  • За кои класове опасни товари АДР чантата трябва да съдържа допълнително оборудване?
  • Какви са условията, на които трябва да отговаря оборудването при АДР превоз?

Съгласно глава 8.1.5 АДР всяко превозно средство, превозващо опасни товари трябва да бъде снабдено с оборудване за обща и лична защита. Елементите на оборудването трябва да бъдат подбрани, в зависимост от превозваните опасни товари. Какви са превозваните опасни товари – съгласно Транспортния Документ, изготвян от изпращача.

Елементи на АДР оборудването за превозното средство, съгласно глава
8.1.5 АДР

  • Клин за подлагане, с размер съобразен с максималната маса на превозното средство и размера на гумите
  • 2 предупредителни знака със собствена опора
  • Течност за промиване на очите – важно е да се следи да не е с изтекла годност
  • АДР лопата – изисква се за товари с етикет 3, 4.1, 4.3, 8 и 9 и съответно не трябва да предизвиква искри при употреба
  • Предпазно покривало за шахти
  • АДР кофа (контейнер) за събиране на разсипано (изтекло) опасно вещество

В долната таблица са дадени кои от елементите за кои класове са задължителни:

ADR EQPT

В следващата публикация ще разгледаме АДР оборудването за лична защита, което включва:

оборудване последно

 

Сподели...

0 Comments