АДР оборудване за лична защита

Какво АДР оборудване за лична защита трябва да има на борда на превозното средство, при сухопътен превоз на опасни товари?

Съгласно глава 8.1.5 АДР всяко превозно средство, превозващо опасни товари трябва да бъде снабдено с оборудване за обща и лична защита. Елементите на оборудването трябва да бъдат подбрани, в зависимост от превозваните опасни товари. Какви са превозваните опасни товари – може да бъде проверено от Транспортния Документ, изготвян от изпращача.

Елементи на АДР оборудването за лична защита, съгласно глава
8.1.5 АДР

Превозното средство при превоз на опасни товари трябва да има оборудване за лична защита за всеки член от екипажа.

  • Светлоотразителна жилетка – Жилетката трябва да е съобразена с EN471:2003 + A1:2007 стандарт
  • Фенерче (преносим осветителен уред) – не трябва да има никакви метални повърхности, които могат да предизвикат искри. Също така при превоз на Запалими течности (клас 3) и Запалими газове (клас 2.1), трябва да  не може да предизика запалване на парите (например да не е с батерии)
  • Чифт защитни ръкавици – трябва да бъдат в състояние да предпазят ръцете от всякакви химикали и продукти
  • Защита за очите
  • Дихателна маска за извънредни ситуации, необходима при превоз на клас 2.3 (токсични газове) и 6.1 (токсични вещества и субстанции). Филтрите трябва да са с валидна годност и например трабва да са комбинирани за газ и прах А1B1E1K1-P1 или A2B2E2K2-P2.

В долната таблица са дадени кои от елементите на АДР оборудването за лична защита за кои класове са задължителни:

оборудване последно

В долната таблица можете да видите и оборудването на Превозното средство, което е задължитено при АДР превоз:

ADR EQPT

По-подробна инаформация за АДР обруването на ПС можете да намерите тук.

Сподели...

Comments are closed.